6

2

5

7

8

להשכרה במע”ר-

חנות ענקית 189 מ”ר.

במיקום אסטרטגי.

לכל מטרה.

140 ש”ח.