6

1

2

3

7

במע”ר החדש, במיקום אידיאלי ואסטרטגי-

בבניין רקיע, משרד ענק להשכרה עם חלונות גדולים, 148 מ”ר.

פונה צפונה עם נוף פתוח.

ניתן לפיצול.

נגישות מלאה.

50 ₪ למ”ר.

500 ₪ עבור חניה.