3

1

2

4

5

במע”ר החדש, במיקום אידיאלי ואסטרטגי-

בבניין רקיע, משרד חדש וענק, 150 מ”ר.

3 חניות צמודות.

כל חניה 500 ₪.

50 ₪ למ”ר.